آخرین اخبار
مجلس سنای آمریکا طرحی را با بودجه 1.2 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در تحقیقات کوانتومی به تصویب رساند

مجلس سنای آمریکا طرحی را با بودجه 1.2 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در تحقیقات کوانتومی به تصویب رساند

مجلس سنا راه را برای موافقت رئیس‌جمهور جهت تصویب طرح ۱۰ ساله جهت شتاب بخشیدن به تحقیقات محاسبات کوانتومی و توسعه، باز کرد.

لایحه کوانتومی ملی، که توسط سنس  جان تون و بیل نلسون  ، رئیس و اعضای رتبه‌بندی کمیته بازرگانی مجلس سنا معرفی شد، در روز ۱۴ دسامبر به اتفاق آرا به تصویب سنا رسید.
نسخه مجلس از لایحه توسط لامار اسمیت اسمیت با ۳۶ هم حامی معرفی شد و در ماه سپتامبر به تصویب رسید.
این لایحه ۱.۲ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بیش از ۱۰ سال به تحقیقات کوانتومی، بهره‌برداری از وزارت انرژی، موسسه ملی استانداردها و فن‌آوری و بنیاد علمی ملی برای آغاز سریع این تلاش تزریق می‌کند.
همچنین اداره کاخ سفید را به اجرای این برنامه هدایت می‌کند و یک دفتر هماهنگی کوانتومی ملی و راه اندازی یک کمیته فرعی مشترک در زمینه علوم اطلاعات کوانتومی در اداره سیاست و فن‌آوری کاخ سفید را تصویب می‌کند.
 
مراجع: