آخرین اخبار
رکورد انتقال امن اطلاعات به روش کوانتومی شکسته شد

رکورد انتقال امن اطلاعات به روش کوانتومی شکسته شد

در مقاله جدیدی که بوآرون و همکارانش در گروه فیزیک کاربردی دانشگاه ژنو سوئیس به سرپرستی هوگو زبیندندر اوایل ماه نوامبر سال 2018 در مجله معتبر PRL چاپ کردند، رکورد رمزنگاری کوانتومی به فاصله ی 421 کیلومتر شکسته شد.


سیستم انتقال کوانتومی کلید آنها با نرخ تکرار 2.5 گیگاهرتز از "پروتکل زمانی سه حالته در ترکیب با رهیافت حالت تک – گول زننده" استفاده کردند.

 


منبع: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.121.190502