رویدادها
سومین دوره از کارگاه های آموزش تئوری و عملی تکنیک اپتوژنتیک با رویکرد کاربرد در مطالعات علوم اعصاب

سومین دوره از کارگاه های آموزش تئوری و عملی تکنیک اپتوژنتیک با رویکرد کاربرد در مطالعات علوم اعصاب

مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

سومین دوره از کارگاه های آموزش تئوری و عملی تکنیک اپتوژنتیک با رویکرد کاربرد در مطالعات علوم اعصاب

زمان:
 29 و 30 آبان 1397

محل برگزاری: مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتیhttp://nrc.sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=182&pageid=11969&newsview=68447